PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

-          3568 Sayılı S.M.Mali Müşavirlik Yasası çerçevesinde Defter tutma, Beyanname ve bildirgelerin hazırlanması ve imzalanması gibi Mali Müşavirlik Hizmetleri vermek, 
- Şirket Kuruluşları (Anonim Şirket, Limited Şirket, Adi Ortaklık, Yabancı ortaklı ve Sermayeli Şirketler, Factoring ve Leasing Şirketleri, Yetkili Müesseseler) ,
- KDV iade işlemleri  hazırlıkları, 
- Yatırım Teşvik ve İhracaatı Teşvik belgelerinin alınması, revize edilmesi, kapanması işlemleri ,
- Marka, Patent Tescil işlemleri(Lisans, devir, iptal, yenileme) TSE (standart) izinleri, Sanayi Sicil belgeleri-İmalat belgeleri alınması işlemleri, 
- Mali Analiz ve Denetim işlemleri,
- Muhasebe Denetim İşlemleri
- SSK Denetim İşlemleri 
- İnceleme ve Uyuşmazlıkların Çözümü. Vergi incelemeleri ve SSK incelemeleri konularında uzman bir kadromuz vardır. Vergi Dairesi ve SSK ile uyuşmazlıkların çözümünde Vergi Mahkemesi ve Danıştay nezdinde takip ederek sonuçlandıracak birikime ve kadroya sahibiz, 
- Genel Kurulların Yapılması , Sermaye Arttırımı, şirket birleşmeleri, Nev?i Değişiklikleri işlemlerinin yapılması ve takibi, 
- Serbest Bölge Mevzuatı Planlaması Uygulaması, 
- Muhasebe Personelinin Eğitimi, 
- Şirketlerin tasfiyesi ve bilirkişilik işlemleri, 
- Web sitemizde güncel mevzuatların yayınlanması, sorulara anında cevap verilmesi, 
- Uygulamada tereddütlü konularda muktezalar ve dava açma yoluyla edinilen bilgiler ışığında bültenler hazırlayarak mevzuatın uygulanmasına yön vermek, 
- Muhasebe sistemlerinin kuruluşu ve mevcut muhasebe sistemlerinin incelenerek şirketlerin yapısına en uygun muhasebe sisteminin belirlenmesi ve uygulanması hakkında danışmanlık, 
- Şirketinizin üçüncü kişilerle düzenleyeceği mukavelelerin vergi mevzuatı yönünden incelenerek görüş bildirilmesi,
- Mevzuat değişiklikleri, önemli yargı kararları ve Bakanlık görüşleri konusunda sirkülerler göndererek şirketinizin mali mevzuattaki değişikliklerden haberdar edilmesi, 
- Şirketinizde yapılmakta olan tüm işlemlerin mali mevzuat karşısındaki durumunu, nasıl yapılacağını ve ilgili oldukları mali mevzuatı gösterir, rehber nitelikte kapsamlı ve açıklamalı şirketinize ve hizmete özel bilgi raporu hazırlanması, 
- Şirketinizin son üç yıldaki faaliyetlerinin mali analiz teknikleri ile değerlendirilmesi ve öneriler, 
- Şirketinizin faaliyetlerine ve mevzuata uygun olarak hangi vergilerden nasıl tasarruf edebileceğinize ilişkin uygulamaya yönelik ve kapsamlı vergi planlaması yapılması, yasal vergi politikanızın oluşturulması, 

VAKIFLARLA İLGİLİ HİZMETLERİMİZ : 
a- Vakıf Kuruluşlarının Gerçekleştirilmesi,
b- Vakıf Genel Kurullarının Yapılması,
c- Vakıf Senet Tadilinin Yapılması,
d- Vakıf hesap ve Kayıtları ile yapmış olduğu faaliyetlerin mer-i mevzuata 
uygunluğu açısından denetimlerinin yapılması. 

DERNEKLERLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ : 
a- Dernek Kuruluşlarının Gerçekleştirilmesi,
b- Dernek Genel Kurullarının Yapılması,
c- Dernek Senet Tadilinin Yapılması, 
d- Dernek hesap ve Kayıtları ile yapmış olduğu faaliyetlerin mer-i mevzuata 
uygunluğu açısından denetimlerinin yapılması. 

5580 SAYILI KANUN'A GÖRE KURULMUŞ:
.Her seviye de ki Özel Okulların iş ve işlemleri,
.Özel Dershanelerin İş ve işlemleri,
.Kreş, Anaokulu,Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulüplerinin iş ve işlemlerinin yürütülmesi.