PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL YAZILAR


Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı ve Vergilerin Nakden İadesi (29.07.2021)

Bilindiği gibi, Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergilerinden...
ayrıntılar için tıklayın

Ücretsiz İzin Sonrası İşten Çıkarılanın Hakları (29.07.2021)

Nakdi ücret desteği alıyordum, 5 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla iş çıkışım verildi. İşe giriş tarihim 11 Şubat 2019...
ayrıntılar için tıklayın

Vergide Dava Açma Süresi Geçtiği Halde Dava Açılması Mümkün Müdür? (28.07.2021)

Yazının başlığına bakınca hiç öyle şey olur mu diye düşünülebilinir. Ancak aşağıda bunun hangi durumlarda mümkün...
ayrıntılar için tıklayın

Eksik Ücrete Haklı Tazminat  (28.07.2021)

Ücreti artırılmayan işçi tazminatını alarak işten ayrılabilir mi? Ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda...
ayrıntılar için tıklayın

Gündemde İşe Dönüş Var (28.07.2021)

OECD, Kovid-19 sonrası toparlanma sürecine odaklanan ‘İstihdamın Görünümü (2021)’ raporunu yayınladı. Raporda, salgından...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Borç Yapılandırmasına Gazetemizden Büyük Destek! (28.07.2021)

“Torba Yasa” olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin...
ayrıntılar için tıklayın

Baskıyla İstifa Dilekçesi İşten Çıkarma Sayılır (27.07.2021)

İşçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen iş sözleşmesinin işçiye baskı yapılarak 'istifa' gibi gösterilerek sona...
ayrıntılar için tıklayın

Geriye Dönük Nakdi Ücret Desteği Alınabilir Mi? (26.07.2021)

Part-time çalışandım. Kasım 2020'de kafeler kapandığında gün ve prim şartlarını sağlayamadığım için KÇÖ'den yararlanamadım...
ayrıntılar için tıklayın

Finansman Gider Kısıtlaması Tebliği (26.07.2021)

25.05.2021 gün ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile ‘Finansal Gider...
ayrıntılar için tıklayın

Finansman Gider Kısıtlaması Temel Amaca Aykırı Sonuca Yol Açmamalı (26.07.2021)

Finansman gider kısıtlaması uygulamasının amacı, işletmeleri daha ziyade öz kaynakla çalışmaya yönlendirmek olmalı. Ancak...
ayrıntılar için tıklayın

Firma Devri Tazminat Nedeni Sayılır Mı?  (26.07.2021)

Çalışmış olduğum işyeri başka bir firmaya devredilecek. Ben bu yeni firmayla çalışmak istemiyorum. Bu durumda işten...
ayrıntılar için tıklayın

Yüzde 2 Öde, 8 Avantajı Kap! (26.07.2021)

Hani bir bilmece var ya, “Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane!” diye. İşte, yazımıza konu olan düzenlemede böyle...
ayrıntılar için tıklayın

Emekli Çalışana Kıdem İçin Rota (26.07.2021)

Emekli olup çalışmaya devam edenlerin aklında kıdem tazminatı var. Aylığını kestirip çalışanlar, işveren işten çıkarır...
ayrıntılar için tıklayın

Bayramda Tatil Yapmayıp Çalışana Çift Yevmiye (26.07.2021)

9 günlük Kurban Bayramı tatili dün bitti ve bugün itibarıyla normal mesai başladı. 4.5 günlük bayram tatili, çoğu...
ayrıntılar için tıklayın

Esnaf, Sanatkâr, Şirket Ortağı ve İş Yeri Sahipleri Malulen Erken Emekli Olabilir! (26.07.2021)

SGK uygulamasında en kolay ve yaş şartı aranmaksızın en erken emekli olmanın yolu malulen emekliliktir. Keza normal...
ayrıntılar için tıklayın

7326 Sayılı Kanun’un Kapsamı ve Tanımlar (19.07.2021)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışma Hayatında Değişen Neler Var? (19.07.2021)

Son dönemde çalışma yaşamında, koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçirilen bazı uygulamalardan kıdem tazminatı tavanına...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi İncelemesinde Amaç, Gerçeği Tespit Etmektedir (19.07.2021)

Kanun yararına temyiz, idari yargılama usulünde olağanüstü kanun yollarından biridir. İçtihat birliği, hukuki...
ayrıntılar için tıklayın

Haklı Nedenle Fesihte Önceden Bildirim Gerekir Mi? (19.07.2021)

İş akdini haklı nedenle fesheden çalışanın ihbar süresi kadar çalışması gerekir mi, işveren bunu talep edebilir mi?...
ayrıntılar için tıklayın

2021 Ocak Ayından İtibaren İşçi Başına Destek Verilecek! (19.07.2021)

Geçtiğimiz günlerde "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adı altında...
ayrıntılar için tıklayın

Dokuz Günlük Kurban Bayramında Çalışanların Ücret Ve Mesai Hesabı (17.07.2021)

Yeni koronavirüs gölgesinde bu Kurban Bayramını nihayet kısıtlamasız geçireceğiz. Bu bayramı da daha önceden olduğu...
ayrıntılar için tıklayın

Maliye, Gerçek Patronların Peşine Düşüyor! (17.07.2021)

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) karapara aklama ve terörizmin finansmanına karşı standartları oluşturmak ve bu konuda yasal...
ayrıntılar için tıklayın

İşverenler Covid-19 Kapsamında Kişisel Sağlık Verilerini İsteyebilir Mi? (16.07.2021)

Tüm Dünya ve Ülkemizi etkileyen Covid-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini hafifletmek adına başta...
ayrıntılar için tıklayın

SGK’ya Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Bildirimi (16.07.2021)

“Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10.3.2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu İşçisi İkramiyesini Bugün Alıyor (16.07.2021)

Kadroya geçen taşeron da dahil kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeniyor. Yıl içerisinde 52 günlük ilave...
ayrıntılar için tıklayın

İşçi Sayısı Geçen Yıldan Az Olan İşletme İstihdam Teşviki Alamayacak (14.07.2021)

Pandemi döneminde istihdamı korumak amacıyla uygulanan kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran’da sona erdi...
ayrıntılar için tıklayın

Prim Borcu Olanların Emeklilik Aylığı Başlangıcı (14.07.2021)

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanabilmesi için sigortalıların yazılı istekte bulunduğu tarih...
ayrıntılar için tıklayın

İşverenlere Asgari Ücret Desteği 5 Aydır Ödenmiyor (14.07.2021)

Değerli okurlar, bugün işverenler için bir nefes olan 2021 yılı asgari ücret desteğinin 5 aydır işverenlere ödenmemesi...
ayrıntılar için tıklayın

Kıdem Tazminatı Tavanı 8 Bin 285 Lira Oldu (14.07.2021)

Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlara, hizmet sözleşmelerinin kanunda belirtilen hallerden...
ayrıntılar için tıklayın

Telafi Çalışmasıyla 11 Gün Tatil İmkânı (14.07.2021)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramını birleştirenler 11 günlük tatil yapabilecek. Arada kalan...
ayrıntılar için tıklayın

İş Kanununda İhbar Tazminatı ve Yeni İşverenin Sorumluluğu (13.07.2021)

İşçi veya işverenin iş sözleşmesini sona erdirmek için karşı tarafa İhbar öneli vermesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle...
ayrıntılar için tıklayın

İştirak Hüsranla Sonuçlanırsa (13.07.2021)

Sermaye şirketleri ticari faaliyetlerini bizatihi kendileri yürütebilecekleri gibi şubeleri aracılığı ile veya başka...
ayrıntılar için tıklayın

İşsizlik Fonu’ndan Pandemi İçin 60 Milyar TL Harcandı (13.07.2021)

Kısa çalışma uygulaması ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran’da sona ererken, pandemi döneminde yapılan kısa çalışma ödeneği...
ayrıntılar için tıklayın

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Ait Tebliğ (12.07.2021)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na...
ayrıntılar için tıklayın

Bayram Tatili 9 Mu, 11 Gün Mü Olacak? (12.07.2021)

Kurban Bayramı bu yıl Salı gününe denk geldiği için dokuz günlük tatile kesin gözüyle bakılıyor. 16 Temmuz Cuma günü de...
ayrıntılar için tıklayın

KDV Artırımı Özel Esaslardan Çıkartır Mı? (12.07.2021)

Son günlerde matrah ve vergi artırımı ile ilgili sorular yoğunlaşmaya başladı. Bitecek gibi de değil. Mali tatilde...
ayrıntılar için tıklayın

Meslek Mensupları ve Vergi Denetimi (12.07.2021)

Gelir Vergisi Kanunu’nun ‘Serbest Meslek Kazancının Tarifi’ başlıklı 65. maddesi uyarınca “Her türlü serbest meslek...
ayrıntılar için tıklayın

Borç Sildirme Fırsatını Kaçırmayın! (12.07.2021)

Pandemi tedbirleri kapsamında işyerlerini kapatmak zorunda kalan işverene, Bağ-Kur borçlarının anapara ve faiziyle...
ayrıntılar için tıklayın

18’den Fazla Kanunda Değişiklik Yapacak Yeni “Torba Kanun” TBMM’de (12.07.2021)

Pandemi ile birlikte hükûmet peş peşe çok sayıda "Torba Kanun"u hayata geçirdi. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde...
ayrıntılar için tıklayın

Emekli Sandığı’nda Dul/Yetim Aylığı Oranları (12.07.2021)

Emekli Sandığı'na tabi emekli merhumun eşi dul aylığı, 3 kızı da yetim aylığı almakta iken, kız evlatlardan biri vefat...
ayrıntılar için tıklayın

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama Suçu (12.07.2021)

Kara paranın aklanması suçu, hukukumuza 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile 19.11.1996...
ayrıntılar için tıklayın

Engelli Emekliliği Hakkında Her Şey (12.07.2021)

Engellilerin emekliliğinde belki en kritik nokta engellilik oranlarının tespit edilmesi. Engellilik oranına göre emeklilik...
ayrıntılar için tıklayın

İhbar Tazminatında Bilinmeyenler (10.07.2021)

İş hukukumuzda gerek işverenin gerekse işçinin hizmet akdinin sonlandırılması belirli kurallara bağlanmıştır...
ayrıntılar için tıklayın

Kronik Rahatsızlığı Olan Kamu Çalışanı Yıllık İzne Zorlanabilir Mi? (10.07.2021)

Kamu işçisi statüsünde çalışmaktayım. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile koroner kalp rahatsızlığımdan dolayı idari izinli...
ayrıntılar için tıklayın

17256 ve 27256 Teşviklerinde İstihdam Şartında İstisnalar (09.07.2021)

4447 sayılı Kanunun geçici 27 ve 28'inci maddesi ile gündeme gelen işe dönüş ve ilave istihdam teşvikleri getirilmişti...
ayrıntılar için tıklayın

Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar Arttı? (09.07.2021)

1475 sayılı İş Kanunu ödenecek kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı)...
ayrıntılar için tıklayın

Yargıtaydan Flaş Tazminat Kararı (09.07.2021)

Yargıtay, kurumsal işyerlerinde çalışanların performansına göre amirlerince verilen sicil notları konusunda emsal teşkil...
ayrıntılar için tıklayın

YYS’li Şirketler Yapılandırma Kararında Daha Dikkatli Olmalı (08.07.2021)

7326 sayılı Kanun, gümrük vergi alacaklarını da içeriyor olması nedeniyle gümrükte gündemin ana konusu olmaya devam ediyor...
ayrıntılar için tıklayın

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemlerde Af Kanunundan Yararlanma (08.07.2021)

7326 Sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde yapılan düzenlemelerle “İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Olan İşlemler”le ilgili...
ayrıntılar için tıklayın

Pandemi Desteği Alan İşletmeler Dikkat (08.07.2021)

Pandemi dolayısıyla getirilen istihdama dönüş ve artı istihdam prim desteklerinden yararlanan işletmeler, söz konusu...
ayrıntılar için tıklayın

Yıllık İzin ve Özellikli Durumlar (08.07.2021)

Çalışanlar yıllık ücretli izinlerini genel olarak yaz aylarında kullanır. Ülkemizde kimi tatil yörelerine giderken...
ayrıntılar için tıklayın

Mali Tatil Hatırlatması (07.07.2021)


ayrıntılar için tıklayın

7143’e Var, 6736’ya Yok!.. (07.07.2021)

Durup dururken “şimdi bu da nereden çıktı?” diye düşünebilirsiniz. Haklısınız, ama gündemde şu an için pek çok kimsenin...
ayrıntılar için tıklayın

Oda ve Borsa Emekli Sandığı, Çalışan Yetim Kıza Aylık Bağlamaz (07.07.2021)

Babam, Ticaret Odası'nda çalışırken 1974 yılında vefat etti. Annem ve ben Türkiye Odalar ve Borsalar Birlik Personeli...
ayrıntılar için tıklayın

Gece Çalışmaları 7.5 Saati Geçemez (07.07.2021)

İşçinin çalıştığı sürenin yarısından fazlası, saat 20.00’de başlayıp 06.00’da biten zaman dilimine denk geliyorsa buna...
ayrıntılar için tıklayın

Bu Sene Tatil Yapacaklara Yıllık İzin Kullanma Rehberi (07.07.2021)

Pandemi gölgesinde nihayet tatil sezonu başladı. Covid-19 kısıtlamaları tamamen kalktı. Oteller açıldı. Biz de tatile...
ayrıntılar için tıklayın

Emeklinin Bayram Sevinci Enflasyon Zammı Oldu! (06.07.2021)

Memur ve emekli maaşlarının zam oranlarının belirlenmesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) direk alınıyor. TUİK tarafından...
ayrıntılar için tıklayın

Ekim 2008 Öncesi Canlandırılabilir Mi? (06.07.2021)

1 Ekim 2008 tarihinden önce vergi mükellefi olmama rağmen hiç Bağ-Kur primi ödememiştim. SGK 1 Ekim 2008 tarihinde re'sen...
ayrıntılar için tıklayın

Elektronik Ticaret, Mal İhracatı ve Elde Edilen Kazanç (05.07.2021)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 Sayılı Kanun’un...
ayrıntılar için tıklayın

Kasa ve Ortaklar Cari Hesap Düzeltmesinde Bazı Detaylar (05.07.2021)

Geçen yazımızda yapılandırmaya ilişkin kanun ve Maliye tarafındaki uygulamaları belirleyen genel tebliğin yayınlanmış...
ayrıntılar için tıklayın